Benefit

מז"ח

מז"ח - לשמירה על איכות המים
על מנת לשמור על מי השתייה נקיים יש לתחזק באופן שוטף את המערך האחראי על מאגרי המים. ניקוי, חיטוי ושימוש במכשיר המונע זרימה חוזרת של מים (מז"ח), הם חלק מהכלים בהם עושה שימוש חברת BENEFIT 

מומחים בשירות מז"ח.
חברת BENEFIT מספקת את המכשיר ההידראולי מז"ח לכל מערכת מי שתייה בהתאם לתקן הנדרש על פי משרד הבריאות. ניתן להזמין שירותי התקנה ואחזקה של גדלים וקטרים שונים בהתאם לנדרש. תפקידו של המז"ח חשוב לצנרת של מערכת מים המיועדים לשתייה. המז"ח שומר על המים מפני זרימה חזרה אל הצנרת ואל מקור המים. צלצלו עוד היום כדי לוודא את תקינותו של המז"ח המותקן על גבי המערכת המופקדת על ניקיונם של המים אותם אתם שותים. הבריאות שלכם חשובה.

חלק מהנדרש בחוק הוא בדיקת המכשיר ההידראולי למתן אישור תקינות של משרד הבריאות ולמתן רישוי העסקים. הכלים העומדים לרשות חברת BENEFIT הם ייחודיים וייעודיים לבדיקת התפקוד של המכשיר. עם סיום הבדיקה מספקת החברה טופס אישור התקנה או בדיקה למשרד הבריאות או המחלקה הנדרשת (רישוי עסקים, רשות אזורית, או רשות מקומית). אין להקל ראש בתקינות המז"ח.

ניסיון ומקצועיות בכל הכרוך במערכות מי השתייה ומי הבריכות
חברת BENEFIT מספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מאגרי מים וגם של ברכות, אך לא רק. כל מרחב הנדרש לתחזוקה של מערכת מים נדרש גם לניהולו. חשוב המעקב אחר הניקיון והבדיקות התקופתיות הנדרשות במבנים פרטיים, בבתי דירות משותפים ובמרכזי ספורט וספא.
חברת BENEFIT דוגלת במצוינות שאינה מתפשרת היות ומדובר בשמירה על בריאותם של בני האדם. כל אנשי הצוות מתודרכים באופן קבוע על ידי צוותים מקצועיים מוסמכים כדי לספק את השירות המתאים ביותר לכל מערך תפעולי.
תודעת השירות הגבוהה של אנשי הצוות זורמת בעורקי החברה. חברת BENEFIT מספקת שירות ללקוחות רבים ברחבי הארץ. היכנסו עוד היום אל משרדי החברה, אל תישארו שאננים, הבריאות שלכם ושל הלקוחות שלכם תלויה בשמירה על איכות המים ועל המערכת המופקדת על פעולתה. חברת BENEFIT תעשה עבורכם את כל הדרוש כדי לשמור על האיכות המקצועית של העסק שלכם ועל מאגרי מי השתייה שלכם.

בסופו של דבר, אתם קובעים
בחירה נכונה במערכת אדמיניסטרטיבית איכותית תספק לכם את השלווה והשקט. יש מי שדואג שמי השתייה שלכם יהיו נקיים, מי הברכה שלכם יעמדו בתקן הניקיון הנדרש, ושכל חלקי המערכת יפעלו היטב בצורה חסכונית ובמינימום הוצאות. צלצלו כעת.